ارشد آزاد / علوم تربیتی 1 - تکنولوژی آموزشی امروز شنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۳

ارشد آزاد علوم تربیتی 1 - تکنولوژی آموزشی


  • جزوات، نکات کلیدی و سوالات مهم
  • نمونه سوالات
  • پاسخنامه ها
  • بسته آموزشی مکاتبه ای
  • کتابهای درسی
  • سایر منابع
نام فایل
سال
قیمت
حجم فایل
تعداد صفحه
شرح
دریافت
جزوه درسی - روانشناسی تربیتی
1392
220,000 ريال
4.4MB
116
---
نکات کلیدی و سوالات مهم - روانشناسی تربیتی
1392
70,000 ريال
2.36MB
---
جزوه درسی - مقدمات برنامه ریزی درسی
1392
100,000 ريال
1.13MB
35
---
نکات کلیدی و سوالات مهم - مقدمات برنامه ریزی درسی
1392
70,000 ريال
1.94MB
---
جزوه درسی - مقدمات برنامه ریزی آموزشی
1392
150,000 ريال
1.68MB
49
---
نکات کلیدی و سوالات مهم - مقدمات برنامه ریزی آموزشی
1392
70,000 ريال
2.2MB
---
جزوه درسی - روش ها و فنون تدریس
1392
150,000 ريال
2.29MB
68
---
نکات کلیدی و سوالات مهم - روش ها و فنون تدریس
1392
100,000 ريال
2.77MB
---
نام فایل
سال
گروه
قیمت
حجم فایل
دریافت
آزمون ارشد آزاد علوم تربیتی 1 - تکنولوژی آموزشی
1393
---
30,000 ريال
827KB
آزمون ارشد آزاد علوم تربیتی 1 - تکنولوژی آموزشی
1392
---
30,000 ريال
828KB
آزمون ارشد آزاد علوم تربیتی 1 - تکنولوژی آموزشی
1390
---
20,000 ريال
342KB
آزمون ارشد آزاد علوم تربیتی 1 - تکنولوژی آموزشی
1389
---
20,000 ريال
560KB
آزمون ارشد آزاد علوم تربیتی 1 - تکنولوژی آموزشی
1388
---
20,000 ريال
500KB
نام فایل
سال
قیمت
حجم فایل
توضیحات
دریافت
پاسخنامه تشریحی ارشد آزاد علوم تربیتی 1 - تکنولوژی آموزشی
1390
40,000 ريال
507KB
پاسخنامه تشریحی ارشد آزاد علوم تربیتی 1 - تکنولوژی آموزشی
1389
40,000 ريال
1.09MB
نام
مشخصات
قیمت

ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-44-2
سال چاپ: 1392
300,000 ريال + 120,000 هزینه پستی خرید آنلاین

ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-47-7
سال چاپ: 1392
190,000 ريال + 120,000 هزینه پستی خرید آنلاین

ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-48-5
سال چاپ: 1392
190,000 ريال + 120,000 هزینه پستی خرید آنلاین

ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-46-9
سال چاپ: 1392
270,000 ريال + 120,000 هزینه پستی خرید آنلاین
نام
مشخصات
قیمت

ویژه مقاطع: دکتری، دکتری نیمه متمرکز، کارشناسی ارشد و تافل
شابک: 978-964-7696-29-6
سال چاپ: 1390
نویسنده: آرش دیانی، لیلا حسینی فرح آبادی
160,000 ريال + 120,000 هزینه پستی خرید آنلاین

ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-31-0
سال چاپ: 1392
نویسنده: آرش دیانی، لیلا حسینی فرح آبادی
190,000 ريال + 120,000 هزینه پستی خرید آنلاین

ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-32-9
سال چاپ: 1392
نویسنده: دکتر حمید رهباردار
160,000 ريال + 120,000 هزینه پستی خرید آنلاین

ویژه مقاطع: کارشناسی ارشد و دکتری
شابک: 978-964-7696-24-1
سال چاپ: 1391
نویسنده: دکتر حمید رهباردار
160,000 ريال + 120,000 هزینه پستی خرید آنلاین
به زودی