کنکور دانشگاه سراسری / علوم انسانی امروز یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۳

کنکور دانشگاه سراسری علوم انسانی

  • جزوات، نکات کلیدی و سوالات مهم
  • نمونه سوالات
  • پاسخنامه ها
  • بسته آموزشی مکاتبه ای
  • کتابهای درسی
  • سایر منابع
به زودی
نام فایل
سال
گروه
قیمت
حجم فایل
دریافت
آزمون کنکور دانشگاه سراسری علوم انسانی (عمومی و اختصاصی)
1390
---
رایگان
1.5MB
آزمون کنکور دانشگاه سراسری علوم انسانی (عمومي و اختصاصي)
1389
---
رایگان
1.27MB
آزمون کنکور دانشگاه سراسری علوم انسانی (عمومي و اختصاصي)
1388
---
رایگان
1.12MB
آزمون کنکور دانشگاه سراسری علوم انسانی (عمومي و اختصاصي)
1387
---
رایگان
1.12MB
به زودی
به زودی
به زودی