کاردانی فنی و حرفه ای / حسابداری بازرگانی امروز دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۳

کاردانی فنی و حرفه ای حسابداری بازرگانی

دروس امتحانی:
اصول حسابداری
حسابداری شرکتها
حسابداری صنعتی
ریاضیات امور مالی
مفاهیم و روشهای آماری

  • جزوات، نکات کلیدی و سوالات مهم
  • نمونه سوالات
  • پاسخنامه ها
  • بسته آموزشی مکاتبه ای
  • کتابهای درسی
  • سایر منابع
نام فایل
سال
قیمت
حجم فایل
تعداد صفحه
شرح
دریافت
سوالات مهم - ادبیات فارسی (سراسری و آزاد) - همراه با پاسخنامه تستی
1391
50,000 ريال
1.32MB
---
سوالات مهم - عربی - (سراسری و آزاد) - همراه با پاسخنامه تستی
1391
50,000 ريال
1.33MB
---
سوالات مهم - دین و زندگی (سراسری و آزاد) - همراه با پاسخنامه تستی
1391
50,000 ريال
1.38MB
---
سوالات مهم - فیزیک - (سراسری و آزاد) - همراه با پاسخنامه تستی
1391
50,000 ريال
1.61MB
---
سوالات مهم - ریاضی - (سراسری و آزاد) - همراه با پاسخنامه تستی
1391
50,000 ريال
2.35MB
---
سوالات مهم - شیمی - (سراسری و آزاد) - همراه با پاسخنامه تستی
1391
50,000 ريال
939KB
---
سوالات مهم - زبان انگلیسی - (سراسری و آزاد) - همراه با پاسخنامه تستی
1391
50,000 ريال
1.77MB
---
نام فایل
سال
گروه
قیمت
حجم فایل
دریافت
آزمون کاردانی فنی و حرفه ای حسابداری بازرگانی
1392
---
20,000 ريال
817KB
آزمون کاردانی فنی و حرفه ای حسابداری بازرگانی
1391
---
20,000 ريال
823KB
آزمون کاردانی فنی و حرفه ای حسابداری بازرگانی
1390
---
20,000 ريال
781KB
آزمون کاردانی فنی و حرفه ای حسابداری بازرگانی
1388
---
20,000 ريال
347KB
آزمون کاردانی فنی و حرفه ای حسابداری بازرگانی
1387
---
20,000 ريال
313KB
به زودی
به زودی
به زودی
به زودی