کاردانی به کارشناسی سراسری / آموزش و پرورش ابتدایی امروز سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۳

کاردانی به کارشناسی سراسری آموزش و پرورش ابتدایی

  • جزوات، نکات کلیدی و سوالات مهم
  • نمونه سوالات
  • پاسخنامه ها
  • بسته آموزشی مکاتبه ای
  • کتابهای درسی
  • سایر منابع
نام فایل
سال
قیمت
حجم فایل
تعداد صفحه
شرح
دریافت
سوالات مهم - ادبیات فارسی (سراسری و آزاد) - همراه با پاسخنامه تستی
1391
50,000 ريال
2.39MB
---
سوالات مهم - ادبیات فارسی (سؤالات تألیفی) - همراه با پاسخنامه تستی
1391
30,000 ريال
580KB
---
سوالات مهم - اندیشه اسلامی (سؤالات تألیفی) - همراه با پاسخنامه تستی
1391
50,000 ريال
3.07MB
---
سوالات مهم - معارف اسلامی (سراسری و آزاد) - همراه با پاسخنامنه تستی
1391
50,000 ريال
1.97MB
---
سوالات مهم - معارف اسلامی (سؤالات تألیفی) - همراه با پاسخنامه تستی
1391
30,000 ريال
576KB
---
سوالات مهم - زبان انگلیسی (سراسری و آزاد) - همراه با پاسخنامه تستی
1391
50,000 ريال
2.22MB
---
سوالات مهم - زبان انگلیسی (سؤالات تألیفی) - همراه با پاسخنامه تستی
1391
30,000 ريال
2.37MB
---
نام فایل
سال
گروه
قیمت
حجم فایل
دریافت
آزمون کاردانی به کارشناسی سراسری آموزش و پرورش ابتدایی
1392
---
20,000 ريال
429KB
آزمون کاردانی به کارشناسی سراسری آموزش و پرورش ابتدایی
1391
---
20,000 ريال
473KB
آزمون کاردانی به کارشناسی سراسری آموزش و پرورش ابتدایی
1390
---
20,000 ريال
461KB
آزمون کاردانی به کارشناسی سراسری آموزش و پرورش ابتدایی
1389
---
20,000 ريال
467KB
آزمون کاردانی به کارشناسی سراسری آموزش و پرورش ابتدایی
1388
---
20,000 ريال
381KB
آزمون کاردانی به کارشناسی سراسری آموزش و پرورش ابتدایی
1386
---
20,000 ريال
407KB
به زودی
به زودی
به زودی
به زودی