جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع ارشد سراسری / مجموعه حقوق امروز پنج شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۳

ارشد سراسری مجموعه حقوق

مواد امتحانی:
1- متون حقوق به زبان خارجی(انگلیسی- فرانسه) 2- حقوق مدنی 3- حقوق تجارت 4- آئین تجارت 4- آئین دادرسی مدنی 5- متون فقه 6- حقوق جزای عمومی 7- حقوق جزای اختصاصی 8- حقوق بین الملل عمومی 9- حقوق اداری 10- حقوق اساسی 11- حقوق مدنی تعهدات 12- حقوق بین الملل خصوصی 13- آیین دادرسی کیفری 14- حقوق جزا و آئین دادرسی کیفری 15- سازمانهای بین المللی 16- اصول فقه 17- حقوق مدنی (اشخاص تا وصیت و ارث) 18- آیین دادرسی مدنی (دعاوی خانوادگی)

گرایشها و ضرایب دروس به ترتیب:
1- حقوق خصوصی (1-3-1-1-1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0)
2- حقوق بین الملل (2-0-0-0-0-0-0-2-0-1-1-1-0-0-0-0-0-0)
3- حقوق جزا و جرم شناسی (1-0-0-0-1-2-2-0-0-0-0-0-2-0-0-0-0-0)
4- حقوق عمومی (1-0-0-0-1-0-0-1-2-2-0-0-0-0-0-0-0-0)
5- حقوق بشر (2-0-0-0-0-0-0-2-0-3-1-0-0-1-2-0-0-0)
6- حقوق مالکیت فکری (3-3-2-0-1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0)
7- حقوق محیط زیست (3-0-0-0-0-0-2-2-2-0-0-0-0-0-0-0-0-0)
8- حقوق اقتصادی (1-3-1-1-1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0)
9- حقوق تجارت بین الملل (2-2-1-0-0-0-0-1-0-0-0-1-0-0-0-0-0-0)
10- معارف اسلامی و حقوق - حقوق خانواده (2-0-0-0-3-0-0-0-0-0-0-0-1-2-0-2-3-2)

  • جزوات، نکات کلیدی و سوالات مهم
  • نمونه سوالات
  • پاسخنامه ها
  • بسته آموزشی مکاتبه ای
  • کتابهای درسی
  • سایر منابع
نام فایل
سال
قیمت
حجم فایل
تعداد صفحه
شرح
دریافت
جزوه درسی - زبان عمومی انگلیسی
1392
200,000 ريال
3.76MB
119
---
جزوه درسی - حقوق جزای عمومی
1392
100,000 ريال
915KB
26
---
نکات کلیدی و سوالات مهم - حقوق جزای عمومی
1392
100,000 ريال
3MB
---
جزوه درسی - حقوق جزای اختصاصی
1392
100,000 ريال
1.01MB
30
---
نکات کلیدی و سوالات مهم - حقوق جزای اختصاصی
1392
70,000 ريال
2.57MB
---
جزوه درسی - آیین دادرسی کیفری
1392
150,000 ريال
1.3MB
42
---
نکات کلیدی و سوالات مهم - آیین دادرسی کیفری
1392
70,000 ريال
2.73MB
---
جزوه درسی - متون فقه
1392
100,000 ريال
1.21MB
39
---
نکات کلیدی و سوالات مهم - متون فقه
1392
100,000 ريال
3.47MB
---
جزوه درسی - متون تخصصی حقوق
1392
150,000 ريال
1.61MB
40
---
سوالات مهم - متون تخصصی حقوق
1392
50,000 ريال
1.63MB
---
نام فایل
سال
گروه
قیمت
حجم فایل
دریافت
آزمون ارشد سراسری مجموعه حقوق
1393
---
20,000 ريال
1.78MB
آزمون ارشد سراسری مجموعه حقوق
1392
---
20,000 ريال
1.68MB
آزمون ارشد سراسری مجموعه حقوق
1391
---
20,000 ريال
1.42MB
آزمون ارشد سراسری مجموعه حقوق
1390
---
20,000 ريال
1.3MB
آزمون ارشد سراسری مجموعه حقوق
1389
---
20,000 ريال
1.44MB
آزمون ارشد سراسری مجموعه حقوق
1388
---
20,000 ريال
1.5MB
آزمون ارشد سراسری مجموعه حقوق
1387
---
20,000 ريال
1.62MB
آزمون ارشد سراسری مجموعه حقوق
1386
---
20,000 ريال
1.55MB
نام فایل
سال
قیمت
حجم فایل
توضیحات
دریافت
پاسخنامه تستی ارشد سراسری مجموعه حقوق
1392
رایگان
350KB
پاسخنامه تستی ارشد سراسری مجموعه حقوق
1391
رایگان
267KB
پاسخنامه تستی ارشد سراسری مجموعه حقوق
1390
رایگان
225KB
پاسخنامه تستی ارشد سراسری مجموعه حقوق
1389
رایگان
153KB
پاسخنامه تشریحی ارشد سراسری مجموعه حقوق حقوق - جزا و جرم شناسی
1388
30,000 ريال
487KB
نام
مشخصات
قیمت

ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-62-0
سال چاپ: 1392
230,000 ريال + 120,000 هزینه پستی خرید آنلاین

ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-60-4
سال چاپ: 1392
190,000 ريال + 120,000 هزینه پستی خرید آنلاین

ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-61-2
سال چاپ: 1392
190,000 ريال + 120,000 هزینه پستی خرید آنلاین

ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-63-9
سال چاپ: 1392
270,000 ريال + 120,000 هزینه پستی خرید آنلاین

ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-64-7
سال چاپ: 1392
160,000 ريال + 120,000 هزینه پستی خرید آنلاین
نام
مشخصات
قیمت

ویژه مقاطع: دکتری، دکتری نیمه متمرکز، کارشناسی ارشد و تافل
شابک: 978-964-7696-29-6
سال چاپ: 1390
نویسنده: آرش دیانی، لیلا حسینی فرح آبادی
160,000 ريال + 120,000 هزینه پستی خرید آنلاین

ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-31-0
سال چاپ: 1392
نویسنده: آرش دیانی، لیلا حسینی فرح آبادی
190,000 ريال + 120,000 هزینه پستی خرید آنلاین

ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-32-9
سال چاپ: 1392
نویسنده: دکتر حمید رهباردار
160,000 ريال + 120,000 هزینه پستی خرید آنلاین

ویژه مقاطع: کارشناسی ارشد و دکتری
شابک: 978-964-7696-24-1
سال چاپ: 1391
نویسنده: دکتر حمید رهباردار
160,000 ريال + 120,000 هزینه پستی خرید آنلاین