کاردانی به کارشناسی سراسری / معماری (علمی - کاربردی معماری) امروز سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۳

کاردانی به کارشناسی سراسری معماری (علمی - کاربردی معماری)


  • جزوات، نکات کلیدی و سوالات مهم
  • نمونه سوالات
  • پاسخنامه ها
  • بسته آموزشی مکاتبه ای
  • کتابهای درسی
  • سایر منابع
نام فایل
سال
قیمت
حجم فایل
تعداد صفحه
شرح
دریافت
سوالات مهم - ادبیات فارسی (سراسری و آزاد) - همراه با پاسخنامه تستی
1391
50,000 ريال
2.39MB
---
سوالات مهم - ادبیات فارسی (سؤالات تألیفی) - همراه با پاسخنامه تستی
1391
30,000 ريال
580KB
---
سوالات مهم - اندیشه اسلامی (سؤالات تألیفی) - همراه با پاسخنامه تستی
1391
50,000 ريال
3.07MB
---
سوالات مهم - معارف اسلامی (سراسری و آزاد) - همراه با پاسخنامنه تستی
1391
50,000 ريال
1.97MB
---
سوالات مهم - معارف اسلامی (سؤالات تألیفی) - همراه با پاسخنامه تستی
1391
30,000 ريال
576KB
---
سوالات مهم - زبان انگلیسی (سراسری و آزاد) - همراه با پاسخنامه تستی
1391
50,000 ريال
2.22MB
---
سوالات مهم - زبان انگلیسی (سؤالات تألیفی) - همراه با پاسخنامه تستی
1391
30,000 ريال
2.37MB
---
سوالات مهم - درس تاریخ معماری جهان - همراه با پاسخنامه تستی
1391
50,000 ريال
1020KB
سوالات مهم - درس تاریخ معماری ایران - همراه با پاسخنامه تستی
1391
50,000 ريال
2.14MB
سوالات مهم - درس عناصر و جزئیات ساختمانی - همراه با پاسخنامه تستی
1391
50,000 ريال
829KB
سوالات مهم - درس هندسه - همراه با پاسخنامه تستی
1391
50,000 ريال
564KB
سوالات مهم - درس ایستایی (بخش اول) - همراه با پاسخنامه تستی
1391
50,000 ريال
753KB
سوالات مهم - درس مبانی نظری معماری - همراه با پاسخنامه تستی
1391
50,000 ريال
743KB
سوالات مهم - درس متره و برآورد - همراه با پاسخنامه تستی
1391
50,000 ريال
1.11MB
سوالات مهم - درس شناخت مواد و مصالح - همراه با پاسخنامه تستی
1391
50,000 ريال
645KB
سوالات مهم - درس تنظیم شرایط محیطی - همراه با پاسخنامه تستی
1391
50,000 ريال
819KB
سوالات مهم - درس ترسیم فنی - همراه با پاسخنامه تستی
1391
50,000 ريال
897KB
سوالات مهم - درس ایستایی (بخش دوم) - همراه با پاسخنامه تستی
1391
50,000 ريال
458KB
سوالات مهم - درس ریاضی - همراه با پاسخنامه تستی
1391
50,000 ريال
595KB
نام فایل
سال
گروه
قیمت
حجم فایل
دریافت
آزمون کاردانی به کارشناسی سراسری معماری (علمی - کاربردی معماری)
1392
---
20,000 ريال
745KB
آزمون کاردانی به کارشناسی سراسری معماری (علمی - کاربردی معماری)
1391
---
20,000 ريال
690KB
آزمون کاردانی به کارشناسی سراسری معماری (علمی - کاربردی معماری)
1390
---
20,000 ريال
513KB
آزمون کاردانی به کارشناسی سراسری معماری (علمی - کاربردی معماری)
1389
---
20,000 ريال
560KB
آزمون کاردانی به کارشناسی سراسری معماری (علمی - کاربردی معماری)
1388
---
20,000 ريال
381KB
آزمون کاردانی به کارشناسی سراسری معماری (علمی - کاربردی معماری)
1387
---
20,000 ريال
664KB
به زودی
به زودی
به زودی
به زودی