کاردانی به کارشناسی آزاد / مهندسی تکنولوژی تأسیسات حرارتی و برودتی امروز یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۳

کاردانی به کارشناسی آزاد مهندسی تکنولوژی تأسیسات حرارتی و برودتی

  • جزوات، نکات کلیدی و سوالات مهم
  • نمونه سوالات
  • پاسخنامه ها
  • بسته آموزشی مکاتبه ای
  • کتابهای درسی
  • سایر منابع
نام فایل
سال
قیمت
حجم فایل
تعداد صفحه
شرح
دریافت
سوالات مهم - ادبیات فارسی (سراسری و آزاد) - همراه با پاسخنامه تستی
1391
50,000 ريال
2.39MB
---
سوالات مهم - ادبیات فارسی (سؤالات تألیفی) - همراه با پاسخنامه تستی
1391
30,000 ريال
580KB
---
سوالات مهم - اندیشه اسلامی (سؤالات تألیفی) - همراه با پاسخنامه تستی
1391
50,000 ريال
3.07MB
---
سوالات مهم - معارف اسلامی (سراسری و آزاد) - همراه با پاسخنامنه تستی
1391
50,000 ريال
1.97MB
---
سوالات مهم - معارف اسلامی (سؤالات تألیفی) - همراه با پاسخنامه تستی
1391
30,000 ريال
576KB
---
سوالات مهم - زبان انگلیسی (سراسری و آزاد) - همراه با پاسخنامه تستی
1391
50,000 ريال
2.22MB
---
سوالات مهم - زبان انگلیسی (سؤالات تألیفی) - همراه با پاسخنامه تستی
1391
30,000 ريال
2.37MB
---
سوالات مهم - درس ترمودینامیک - همراه با پاسخنامه تستی
1391
50,000 ريال
785KB
سوالات مهم - درس برق خودرو - همراه با پاسخنامه تستی
1391
50,000 ريال
406KB
سوالات مهم - درس انتقال حرارت - همراه با پاسخنامه تستی
1391
50,000 ريال
752KB
سوالات مهم - درس موتورهای دیزلی - همراه با پاسخنامه تستی
1391
50,000 ريال
464KB
سوالات مهم - درس سیالات - همراه با پاسخنامه تستی
1391
50,000 ريال
808KB
سوالات مهم - درس شاسی و بدنه و انتقال قدرت - همراه با پاسخنامه تستی
1391
50,000 ريال
759KB
سوالات مهم - درس تکنولوژی مولد و سوخت رسانی - همراه با پاسخنامه تستی
1391
50,000 ريال
1.11MB
سوالات مهم - درس ریاضی - همراه با پاسخنامه تستی
1391
50,000 ريال
595KB
نام فایل
سال
گروه
قیمت
حجم فایل
دریافت
آزمون کاردانی به کارشناسی آزاد مهندسی تکنولوژی تأسیسات حرارتی و برودتی
1390
---
20,000 ريال
408KB
آزمون کاردانی به کارشناسی آزاد مهندسی تکنولوژی تأسیسات حرارتی و برودتی
1389
---
20,000 ريال
334KB
آزمون کاردانی به کارشناسی آزاد مهندسی تکنولوژی تأسیسات حرارتی و برودتی
1388
---
20,000 ريال
330KB
به زودی
به زودی
به زودی
به زودی