کارشناسی فراگیر پیام نور / عکاسی امروز سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۳

کارشناسی فراگیر پیام نور عکاسی

  • جزوات، نکات کلیدی و سوالات مهم
  • نمونه سوالات
  • پاسخنامه ها
  • بسته آموزشی مکاتبه ای
  • کتابهای درسی
  • سایر منابع
نام فایل
سال
قیمت
حجم فایل
تعداد صفحه
شرح
دریافت
جزوه درسی و سوالات مهم - اندیشه اسلامی
1391
70,000 ريال
2.99MB
---
جزوه درسی و سوالات مهم - ادبیات فارسی
1391
70,000 ريال
2.7MB
---
جزوه درسی و سوالات مهم - زبان انگلیسی عمومی
1391
70,000 ريال
7.06MB
---
جزوه درسی - مبانی سازمان و مدیریت
1391
50,000 ريال
3.88MB
---
نام فایل
سال
گروه
قیمت
حجم فایل
دریافت
آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور عکاسی
1391
---
20,000 ريال
882KB
آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور عکاسی
1390 نیمسال اول
---
20,000 ريال
706KB
آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور عکاسی
1390 نیمسال دوم
---
20,000 ريال
777KB
به زودی
به زودی
به زودی
به زودی