کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی / مهندسی فناوری گیاه پزشکی - مدیریت تلفیقی آفات امروز سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۳

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی مهندسی فناوری گیاه پزشکی - مدیریت تلفیقی آفات


  • جزوات، نکات کلیدی و سوالات مهم
  • نمونه سوالات
  • پاسخنامه ها
  • بسته آموزشی مکاتبه ای
  • کتابهای درسی
  • سایر منابع
نام فایل
سال
قیمت
حجم فایل
تعداد صفحه
شرح
دریافت
سوالات مهم - ادبیات فارسی
1391
50,000 ريال
895KB
---
سوالات مهم - معارف اسلامی
1391
50,000 ريال
901KB
---
سوالات مهم - ریاضی و آمار
1391
50,000 ريال
781KB
---
سوالات مهم - زبان انگلیسی
1391
50,000 ريال
814KB
---
نام فایل
سال
گروه
قیمت
حجم فایل
دریافت
آزمون کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی مهندسی فناوری گیاه پزشکی - مدیریت تلفیقی آفات
1392
---
20,000 ريال
605KB
آزمون کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی مهندسی فناوری گیاه پزشکی - مدیریت تلفیقی آفات
1391
---
20,000 ريال
263KB
آزمون کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی مهندسی فناوری گیاه پزشکی - مدیریت تلفیقی آفات
1390
---
20,000 ريال
288KB
آزمون کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی مهندسی فناوری گیاه پزشکی - مدیریت تلفیقی آفات
1389
---
20,000 ريال
341KB
به زودی
به زودی
نام
مشخصات
قیمت

شابک: 978-964-6321-47-2
سال چاپ: 1391
نویسنده: گروه مولفین
90,000 ريال + 120,000 هزینه پستی خرید آنلاین

رشته: کارشناسی حرفه ای معماری (طراحی محیط بیرونی - طراحی محیط داخلی)
شابک: 978-964-6321-48-9
سال چاپ: 1390
نویسنده: مهدی واعظی
70,000 ريال + 120,000 هزینه پستی خرید آنلاین

رشته: کارشناسی حرفه ای حقوق - حقوق ثبتی
شابک: 978-964-6321-49-6
سال چاپ: 1390
نویسنده: میثم خاکی - لعیا مرادیان
150,000 ريال + 120,000 هزینه پستی خرید آنلاین

رشته: کارشناسی حرفه ای روابط عمومی (امور رسانه - الکترونیک - رفتار اجتماعی و افکارسنجی)
شابک: 978-964-396-198-5
سال چاپ: 1390
نویسنده: سعیده شجاعیان - مریم سلیمی
80,000 ريال + 120,000 هزینه پستی خرید آنلاین
به زودی