جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع دکتری وزارت بهداشت / مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی امروز شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۳

دکتری وزارت بهداشت مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

  • جزوات، نکات کلیدی و سوالات مهم
  • نمونه سوالات
  • پاسخنامه ها
  • بسته آموزشی مکاتبه ای
  • کتابهای درسی
  • سایر منابع
نام فایل
سال
قیمت
حجم فایل
تعداد صفحه
شرح
دریافت
جزوه درسی - زبان عمومی انگلیسی
1392
200,000 ريال
3.76MB
---
جزوه درسی - آمار
1392
220,000 ريال
3.38MB
---
جزوه درسی - تئوری های سازمان و مدیریت
1392
220,000 ريال
5.37MB
---
نکات کلیدی - تئوری های سازمان و مدیریت
1392
100,000 ريال
896KB
---
نام فایل
سال
گروه
قیمت
حجم فایل
دریافت
آزمون دکتری وزارت بهداشت مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
1391
---
20,000 ريال
869KB
آزمون دکتری وزارت بهداشت مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
1390
---
30,000 ريال
933KB
آزمون دکتری وزارت بهداشت مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
1388
---
30,000 ريال
2.1MB
آزمون دکتری وزارت بهداشت مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
1387
---
30,000 ريال
1.75MB
آزمون دکتری وزارت بهداشت مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
1386
---
30,000 ريال
1.25MB
نام فایل
سال
قیمت
حجم فایل
توضیحات
دریافت
پاسخنامه تستی دکتری وزارت بهداشت مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
1388
رایگان
218KB
پاسخنامه تستی دکتری وزارت بهداشت مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
1387
رایگان
271KB
به زودی
نام
مشخصات
قیمت

ویژه مقاطع: دکتری، دکتری نیمه متمرکز، کارشناسی ارشد و تافل
شابک: 978-964-7696-29-6
سال چاپ: 1390
نویسنده: آرش دیانی، لیلا حسینی فرح آبادی
160,000 ريال + 120,000 هزینه پستی خرید آنلاین

ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-32-9
سال چاپ: 1392
نویسنده: دکتر حمید رهباردار
160,000 ريال + 120,000 هزینه پستی خرید آنلاین

ویژه مقاطع: کارشناسی ارشد و دکتری
شابک: 978-964-7696-24-1
سال چاپ: 1391
نویسنده: دکتر حمید رهباردار
160,000 ريال + 120,000 هزینه پستی خرید آنلاین
به زودی